Snarvei til hovedinnholdet

Ellen Neverdal

Stilling: (musikkterapeut)

Fagområde: Tilrettelagt undervisning, musikk og helse

«Det fineste med Toneheim er at her møtes et mangfold av elever i musikalsk og sosialt fellesskap

Ellen har ansvar for oppfølging og tilrettelegging av undervisning for elever som har særskilt tilrettelagt tilbud. Hun legger til rette for deltakelse i skolens ulike ensembler, har enetimer og lager ensembler tilpasset den enkelte elevens nivå.  I tillegg har hun ansvar for at elevene får oppfølging på sitt nivå i dagliglivets ferdigheter, sosiale ferdigheter og opplever personlig utvikling. Veiledning av medelever og holdningsarbeid er en viktig oppgave for å skape et godt og inkluderende skolemiljø. Ellen underviser også i valgfaget musikk og helse.

Ellen har mastergrad i musikkterapi fra Norges Musikkhøgskole. Hun har lang erfaring fra arbeid med barn og ungdom, blant annet som musikkterapeut i spesialskole for ungdommer med sosiale og emosjonelle utfordringer. Ellen har lang erfaring fra kor og korps og brenner for hvordan deltakelse i musikkaktivitet kan bidra til god helse og økt livskvalitet. Hun har jobbet to år i Sør-Afrika gjennom Norges Musikkorps Forbund, og skrev sin masteroppgave i musikkterapi om betydningen av deltakelse i musikkaktivitet for barn og ungdom fra vanskelige oppvekstsvilkår.