Snarvei til hovedinnholdet

Heidi Granlund

Stilling: Lærer

Fagområde: Sanglærer, underviser også i kor og teorifag

E-post: heidi@toneheim.no

Telefon: 952 03566

Heidi er fra Lillehammer.

Hun har selv gått på Toneheim, og veien førte henne tilbake hit i 2002.

Hun jobber på Toneheim i 100% stilling, og  underviser i mange fag: sang, kor, sangprosjekter, hørelære og barnekorledelse.

Etter Toneheim studerte hun på Østlandets musikkonservatorium og ved Norges musikkhøgskole (vokal).

Så dro hun til Nord-Trøndelag og jobbet 12 år som distriktsmusiker i Namsos.

Det var en kombinert stilling med 50 % utøvende virksomhet, og 50 % pedagogisk. Den pedagogiske delen var knyttet opp på MDD ved Olav Duun videregående skole, Namsos Kulturskole og som dirigent i Namsos Kammerkor.

Den utøvende delen besto i bl a skolekonsert-turneer for Rikskonsertene, solist i det frivillige musikkliv i fylket, egne prosjekter med Trio Namsos og etterhvert mye samarbeid med DDE.

I perioden i Namsos hadde hun permisjon i to år hvor hun tok hovedfag i korledelse ved NMH (1997-99).

 

Siden har hun tatt videreutdanning i Entreprenørskap og coaching ved NMH, kurs i rytmisk korledelse ved konservatoriet i Aalborg og årstudium i Komplett sangteknikk.

På Toneheim synes hun det er spennende å møte elevene i mange ulike situasjoner og fag. Fra hørelæregruppa og til sangtimen, hvor oppvarmingsøvelsene gjerne synges i moll, – til samspillet i Jentekoret, hvor det alltid roterers på stemmene!!

Det er spennende å ta i mot et nytt kull og å være med å etablere Toneheim skolekor sammen med kollega Håvard Forvemo. Det er skolens største ensemble med alle elever involvert!

Hun var elev på Toneheim 1984-85