Snarvei til hovedinnholdet

Nils Magnem

Stilling: (seksjonsleder, trompet)

Fagområde: Trompet, brassband og teorifag

nils@toneheim.no

928 10 098

Nils underviser i trompet, brassband og teorifag.
Hovedinstrument. Nils Magnem med en trompetelev.
Hovedinstrument. Nils Magnem med trompetelev. Gardinene fra OL i -94 er her fortsatt.

Elev ved Toneheim folkehøgskole 95/96

1996- 2002 Studernt ved Universitetet i Stavanger med Ray Simmons som lærer,Vestjysk musikkonservatorium i Esbjerg, og Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med Kristian Steenstrup som lærer. Uteksaminert fra Århus i 2002 med orkesterdiplomeksamen.

2002-2004 Kombinert musiker og musikklærerstilling i Brønnøysund med mye kammermusikk og solistvirksomhet i musikerdelen av stillingen.

2004 – 2006 Freelance musiker med base i Moss

2006: Flyttet tilbake til Stavanger for å ta en utøvende mastergrad med vekt på solospill med Odin Hagen som lærer. Tok også en Post Graduate diploma i 2010.

Andre lærere som har betydd mye er Jonas Haltia, Harry Kvebæk, Sverre Olsrud, Øyvind Grong, Nils Harry Bjerk, Erlend Thunestveit og Karsten Dalsrud.

Som trompetlærer har han undervist elever i hele spekteret fra nybegynnere og opp til høyskolenivå.

Har vært aktiv som dirigent for både skolekorps og voksenkorps med både janitsjar korps og Brassband.

Utøvervirksomheten har stort sett dreid seg om større og mindre solistoppdrag og oppdrag som innleid orkestermusiker. Han har blant annet vikariert i Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand symfoniorkester og Oslo filharmoniske orkester.

Fra august 2012 Har han arbeidet ved Toneheim folkehøgskole. Her underviser han i hovedsakelig i Trompet og hørelære i tillegg til at han dirigerer brassbandet og har en del andre, mindre valgfag. Han arbeider også som trompetlærer ved Stange videregående skole som trompetlærer. Han er også fortsatt aktiv som utøver, og tar på seg oppdrag i lokale orkestre når muligheten byr seg og tiden strekker til.

På fritiden liker Nils å holde på med praktiske ting, og har derfor skaffet seg en tresnekke som må pusses og mekkes på hvert år.