Snarvei til hovedinnholdet

Thorbjørn Lunde

Stilling: (ass.rektor/direksjon)

Fagområde: Direksjon

Toneheim er en viktig rekrutteringsplass for mange som har lyst til å utvikle seg innen direksjon og ensembleledelse, og mange av de som går videre med studier eller utøvelse innen disse fagområdene har vært elever hos Thorbjørn.

Thorbjørn underviser i hovedinstrument direksjon, dirigerer skolens symfoniorkester, og har valgfag direksjon og ulike fag knyttet til dette som partiturstudier, ledelse og egenøving for dirigenter.

Thorbjørn er fra høsten 2017 ansatt som assisterende rektor på Toneheim. Hans hovedansvarsområder er skolens musikkpedagogiske utviklingsarbeid og å være leder for den faste lærerstaben ved skolen.

Thorbjørn var elev på Toneheim på Toneheim 1980-81 og har sin musikkutdannelse i euphonium og ensembleledelse fra Norges Musikkhøgskole.