Snarvei til hovedinnholdet

Tor Ingar Jakobsen

Tor Ingar Jakobsen er oppvokst på Lena på Toten. Han utdannet seg til cand.philol. i jazzpiano ved universitetet i Oslo, og ble uteksaminert i 2004. Hans hovedfagsavhandling heter ‘Bill Evans’ og Keith Jarretts tonevalg og fraseoppbygging: En sammenligning ut fra en vertikal og en horisontal betraktningsmåte’, og er en analyse og sameligning av jazzpianistene Bill Evans og Keith Jarrett sine improvisasjoner. Etter studiene har han jobbet som freelance musiker, og turnert med en rekke nasjonale og internasjonale musikere. Han har også arbeidet med teatermusikk, både som utøver, orkesterleder og komponist, ved forskjellige institusjonsteatre. I de senere år har han også jobbet som komponist på Broadway-musikaler i NYC, noe som har ført til at han i perioder jobber i New York. Jakobsen bor nå på Harestua, med samboer og to barn.