Snarvei til hovedinnholdet

Tor Ingar Jakobsen

Stilling: (jazzpiano)

Tor Ingar Jakobsen er oppvokst på Lena på Toten. Han har sin utdannelse (cand.philol.) i jazzpiano fra Universitetet i Oslo, og ble uteksaminert i 2004. Hans mastergradsavhandling heter «Bill Evans’ og Keith Jarretts tonevalg og fraseoppbygging: En sammenligning ut fra en vertikal og en horisontal betraktningsmåte». Etter studiene har han jobbet som freelance musiker, og turnert med en rekke nasjonale og internasjonale musikere. Han har også arbeidet med teatermusikk, både som utøver, orkesterleder og komponist, ved ulike institusjonsteatre. I de senere år Tor Ingar jobbet som komponist på Broadway-musikaler i New York City, noe som har ført til at han i perioder jobber og oppholder seg i det store eplet. Tor Ingar bor på Harestua nord for Oslo, med samboer og to barn.