Snarvei til hovedinnholdet

Hva koster et år på Toneheim folkehøgskole?

Pris for skoleåret 2020/2021

Oppsummert, alle kostnader inkludert;

Dobbeltrom     kr 129 100,-

Enkeltrom        kr 139 700,-

Lånekassen skoleåret 2020/2021

Elever ved folkehøgskoler har anledning til å søke stipend og lån fra Lånekassen. Stipendandelen utgjør kr. 44 916,-.  Dersom du avbryter skoleåret, blir det omgjort til lån.  Du kan også låne til skolegangen for hele eller deler av skoleåret for inntil kr. 67 374,-.  Fullt stipend og lån utgjør tilsammen kr. 112 290,-.  For mer informasjon se www.lanekassen.no.

illustrasjonsbilde av et av våre internater. De er passivhus og noen er laget av massivtre.

Hva skal du betale og hva betaler du for på Toneheim?

Det du betaler for, er kost og losji samt det du skal være med på av aktiviteter eller det du bruker av diverse saker og ting på skolen.  Du får 4 gode måltider på hverdager og 3 i helgene. Elevene bor i hus med 8 – 10 elever i hvert av husene fordelt på 5 doble rom, 2 bad samt stue med kjøkkenkrok. Undervisningen er i hovedsak gratis for elevene, med unntak en andel til hovedinstrument, se nedenfor. 

Med forbehold om endringer vil kostnadene på Toneheim folkehøgskole fordele seg slik

 • Innmeldingsbeløp er kr. 3.000,- har du allerede betalt for mottak av plass.
 • Kost og losji;
  • Dobbeltrom     kr  99 600,-
  • Enkeltrom        kr 110 200,-

Forfallsterminer følger Lånekassens utbetalinger 15. i hver måned i månedene september- desember og januar – april.

 • I tillegg til oppholdspengene betaler du inn et engangsbeløp på kr. 20 500,-. Dette har vi valgt å ta inn i forkant slik at mangel på penger ikke skal hindre deg i bl.a. å delta på ekskursjoner, konserter eller ikke ha mulighet til å få årbok, eller skolebilde. Noen av kostnadene er bruk av utstyr og lignende, se lengere ned.

Denne summen forfaller til betaling 15. august, og må dermed betales før du får lån og stipend, og det er et beløp du må dekke med egne midler. Du vil få en egen faktura på dette. Dette beløpet brukes på følgende måte:

 • kr 12 000,- til instrumentalundervisning 23 timer á 55 minutter
 • kr 4 450,-     ekskursjoner, konserter, skolebilde, elevguide, årbok, mm.
 • kr 1 100,-     for bruk av instrumenter og utstyr
 • kr 300,-     kopiering til grupper og klasser
 • kr 500,-     for bruk av vaskemaskin, vaskepulver og tørketrommel gjennom året
 • kr 650,-     for tilgang til internett (bredbånd).
 • kr 1 500,-     til turnéer

De 4 450,- kronene til elevguide, ekskursjoner, skolebilde mm. er en á konto sum. Det er forskjellig fra elev til elev hvor mye som brukes. Det kan bli noen utgifter til lærebøker og noter i tillegg til ovenstående, men gjennomgående brukes det få/ingen lærebøker ved undervisningen på Toneheim. Etter skoleårets avslutning vil du få tilsendt et sluttregnskap med oversikt over alle kostnader du har blitt belastet gjennom hele skoleåret. Har du penger til gode, vil de bli refundert etter skoleslutt. Skylder du penger, vil en sluttregning følge med sluttregnskapet.

bilde av internat og elever som spiller fiolin og gitar på toneheim folkehøgskole

Avbruddsgebyr

Dersom du slutter i løpet av skoleåret, blir du belastet for oppholdspenger og undervisningstillegg i ti uker fra sluttdato. Sluttdato regnes fra den datoen du har flyttet ut av og vasket internatrommet. Det forutsettes at denne datoen er avtalt med skolens rektor på forhånd.

Skoletur/ekskursjoner

Ekskursjoner som er inkludert i forskuddsbeløpet er: «Bli kjent tur» i Jotunheimen som arrangeres i andre uka etter skolestart. Videre blir det konsertbesøk av mange forskjellige slag, orkester, jazz eller hva som måtte være interessant, besøk i Den Norske Opera, teaterbesøk med mye mer.  Det holdes dessuten mange konserter i skolens lokaler med topp musikere i forskjellige sjangere og som er gratis for elevene.

Skoleturen går til utlandet (sannsynligvis Budapest) vanligvis i april. Reise, opphold og kost reisedagene har de siste årene kostet ca kr.  5 500,- – 6 000,- for 7-8 dager. Dette dekkes ikke av engangsbeløpet. Det vil komme en depositumsregning i desember på kr 4 500,-, samt sluttregning i mars / april.  Turen er obligatorisk. Når det gjelder behovet for lommepenger til denne turen, så er jo det svært individuelt, men en spiser godt om en regner med ca kr. 150,- til mat i døgnet, 1 middag og alle frokoster er dekket.

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE