Snarvei til hovedinnholdet

Hva koster et år på Toneheim folkehøgskole?

Skoleåret 2019-20 koster det følgende å gå på Toneheim:

Innmeldingsgebyr kr 3 000,-

Engangsbeløp til dekning av hovedinstrumentundervisning og diverse kostnader kr 20 500,-. For spesifikasjon. se nedenfor.

Kost og losji: Dobbeltrom kr 94 850,- i hus 14 – 21, og 96 750,- i hus 1 – 13.  Enkeltrom kr 107 000,- i hus 1 til 13 (ferdig 2015), og kr 101 000 for hus 14 til 21 (ferdig 1972) .

Skoletur i april er estimert til ca kr 6 000,-

Total pris for et år på Toneheim inkludert skoletur er fra 124 350,- til 136 500,- avhengig av boforhold.

Betalingsterminene er tilpasset utbetalingene fra Lånekassen bortsett fra engangsbeløpet i august som må betales før første utbetaling fra Lånekassen:

Betalingsplan vil bli lagt ut så snart utbetalingsterminer fra Lånekassa er klare.

Det vil bli utstedt fakturaer på alle innbetalinger som skal gjøres. Innbetalinger gjøres via nettbank eller ved kortautomat i resepsjonen.

Engangsbeløpet fordeler seg slik:

  • 12 000,- til instrumentalundervisning 1 time pr. uke
  • 4 250,- ekskursjoner, konserter, skolebilde, elevguide, årbok, DVD av avslutningsforestilling mm.
  • 1 100,- for bruk av instrumenter og utstyr (datarom, hørelære-lab, lydstudio bl.a.)
  • 300,- kopiering til grupper og klasser
  • 500,- for bruk av vaskemaskin, vaskepulver og tørketrommel gjennom året
  • 650,- for tilgang til internett (bredbånd).
  • 1 200,- til turnéer

De 4 750,- kronene til elevguide, ekskursjoner, skolebilde, DVD mm er en á konto sum. Det er forskjellig fra elev til elev hvor mye som brukes.

Det kan bli noen utgifter til lærebøker og noter i tillegg til ovenstående, men gjennomgående brukes det få/ingen lærebøker ved undervisningen på Toneheim.

Etter skoleårets avslutning vil du få tilsendt et sluttregnskap med oversikt over alle kostnader du har blitt belastet gjennom hele skoleåret. Har du penger til gode, vil de bli refundert etter skoleslutt. Skylder du penger, vil en sluttregning følge med sluttregnskapet.

Priser for 2020/21 vil bli lagt ut så snart dette er klart.

 

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE