Snarvei til hovedinnholdet

Vit før du varsler

Hva er kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold kan være skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser, eller dårlige sider ved det fysiske, faglige eller sosiale læringsmiljøet ditt.

Eksempler kan være: brudd på lover og forskrifter, brudd på taushetsplikten, mobbing, trusler eller uønsket seksuell oppmerksomhet, feil eller mangler i ro og bygninger, ekskluderende miljø, manglende sosiale tiltak eller forstyrrende oppførsel.

Toneheim har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. 

Dette gjelder både i forhold elever i mellom og forhold mellom lærer og elev.

Hvordan varsle

Du kan varsle skriftlig – via nettskjemaet du finner på disse sidene – eller muntlig til internatleder, assisterende rektor, rektor, eller en annen ansatt du har tillit til.

Alternativt kan du varsle elevrådet og løse saken der eller få hjelp av elevrådet til å gå videre med saken.

Hva skjer når du varsler gjennom «meld fra» -knappen her?

Varsleren får en e-post med beskjed om at henvendelsen er registrert. Etter hvert vil den som varsler få tilbakemelding om hva som har blitt gjort og hva som blir utfallet av saken.

Varsle anonymt

Varsling kan skje anonymt dersom du ønsker det, men da kan du ikke få oppdateringer om saken din. Toneheim vil i de fleste tilfeller trenge å vite hvem du er for å kunne følge opp saken på best måte, men alle saker blir behandlet – også anonyme.

Trygt å varsle

Det er trygt for deg å varsle og du kan være sikker på at saken følges opp. Vi ønsker at varsling skal behandles som positivt og ufarlig, og saksbehandleren som mottar din sak vil behandle den med forsiktighet.

I de tilfeller varslet er knyttet til en person, ansatt eller student, skal denne gjøres kjent med saken og få mulighet til å gi sin versjon. Konsekvensene av at vedkommende blir kjent med anklagene må imidlertid vurderes i forhold til for eksempel forspillelse av bevis, fare for gjengjeldelse m.m.

Gå til nettskjema for å varsle

Les rutiner for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet

Les Toneheims fullstendige varslingsrutine