Snarvei til hovedinnholdet

Toneheim folkehøgskole –
Musikk gir glede, mening og retning.
Bli en Toneheimer!

Vi er til for unge musikere!

Opptaket begynner 1. februar og fortsetter frem til skolestart så lenge det er plass. Elever som søker på særskilt grunnlag kan tas inn tidligere.

Søk deg til Toneheim nå!

Send din søknad i dag!