Snarvei til hovedinnholdet

Hundre individualister blir ikke et orkester

Hvert år tar vi opp et begrenset antall elever som ønsker å gå på folkehøgskole, men som trenger tilrettelagt oppfølging.

Har du en drøm om å leve og bo med ungdommer som har samme musikkinteresse som deg? Da er du velkommen til å søke på Toneheim.
Vår filosofi er at det ikke er elever med funksjonshemming som trenger å integreres. Det er like mye de funksjonsfriske elevene som må lære å fungere i et fellesskap. Hundre individualister blir ikke et orkester, sier rektor Jon Krognes.

Krav og forventninger

Som elev bor du på internat med syv andre ungdommer. Du følger vanlig undervisning, bor og spiller sammen med funksjonsfrisk ungdom. Du må lage mat, vaske og velge klær. Vi forventer at du har grunnleggende kunnskaper på ditt hovedinstrument, er motivert til deltagelse og kan mestre noe egentid.

Et år hos oss gjør deg bedre rustet til å mestre overgangen til arbeid og egen bolig. Vi vil bidra til din utvikling som menneske og som musiker, sier Jon.

Personlig og faglig oppfølging

Samtidig får elever med spesielle behov mer personlig og faglig oppfølging av skolens musikkterapeut, miljøterapeut og øvrig personale. Timeplan og hverdag blir tilrettelagt ut ifra ønsker og behov. Vi tilbyr bo-veiledning, individuell undervisning, samspill i tilrettelagte ensembler, samt mange fellesfag og valgfag.

Dersom du ønsker fritidskontakt, rekrutteres den fra skolens øvrige elever.

Kom på besøk

Aktuelle søkere inviteres til å besøke skolen. Vi gjennomfører intervjuer for å kartlegge motivasjon, ønsker og behov.

Se filmen om Emile

Toneheim har fått mye positiv respons på filmen om Emilie med Downs syndrom som var elev skoleåret 2017-18.  Filmen kan sees på NRK nett-TV.

Filmen viser at Emilie med Downs var viktig for andre ungdommer. Vi er stolte over å drive en skole med så mange fine ungdommer, sier Jon.

NESTE