Snarvei til hovedinnholdet

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Hva gjør du dersom du, eller noen du kjenner, opplever uønsket seksuell oppmerksomhet?

 

Når skal du melde fra?

Dersom opplever uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering, eller er vitne til gjentatt uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakasseringen, skal du si fra så raskt som mulig. Slik kan saken behandles før den utvikler seg videre.

 

Hva skjer når du melder fra?

Når varslingsutvalget mottar en klage om opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering, gjelder Rutiner for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet.

 

Toneheim Folkehøgskoles policy er nulltoleranse

Toneheim Folkehøgskole har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Toneheim Folkehøgskole er en institusjon som kjennetegnes av små miljø med tette bånd mellom elever og ansatte. Alle elever og ansatte har rett på en hverdag fri for opplevelsen av å bli trakassert, seksuelt eller på annen måte. Dette dokumentet er et virkemiddel i arbeidet med å gi elever og ansatte en trygg hverdag.

Styret for Toneheim Folkehøgskole har i henhold til Lov om Folkehøgskoler det overordnede ansvaret for å sikre et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø.