Snarvei til hovedinnholdet

Vi får byggeskikkprisen

I år var det 7o bidrag til konkurransen om byggeskikkprisen. Prisen deles ut av Hamar kommune annen hvert år. Vi har jobbet hardt med å realisere nye internater på Toneheim, men nå er alt klart og vi er kjempefornøyde med resultatet.

Tema

Juryen for byggeskikkprisen besluttet at årets tema skulle være «godt bomiljø».
Bomiljø handler om livet både inne i og mellom husene. Det kan være et boligområde, en bolig, et rekkehus, et kvartal, et blokkområde, og nye eller godt renoverte/vedlikeholdte/bevarte boliger. Stikkord som ble annonsert var: et godt nabolag, flere generasjoner sammen, gode uterom, grønne kvaliteter og miljømessig gode løsninger.

Fra juryens begrunnelse:

«Prisen tildeles Internathusene «Tonegrend» på Toneheim folkehøyskole på Ridabu.
Dette skjer etter en helhetlig vurdering, hvor kriteriene for tildeling av Hamar kommunes byggeskikkpris er lagt til grunn.
Bygningene er oppført i en sirkel rundt en gravhaug med et tuntre i midten, og med inngang til boligene fra tunet. Høydeforskjellene er ivaretatt ved at bygningene trapper seg i terrenget på en naturlig og god måte.
Alle boligene har fellesareal med kjøkken og stue med store vinduer som vender mot tunet. På denne måten kan man følge årstidene innenfra, man ser livet inne i husene utefra, og man får følelsen av et fellesskap.
Det er innebygde benker i vinduene både ute og inne, samt at det er plassert betongbenker som opptar høydeforskjellene ute. Dette binder tunet og boligene sammen og inviterer til sosialt samspill mellom beboerne.
Det er tatt høyde for tilgjengelighet for rullestolbrukere og personer med spesielle behov i romutformingen, med asfalterte veier og armerte steinstier. Det er også gode innebygde løsninger for møblering og oppbevaring.
Prosjektet har et moderne formspråk i betong og massivtre, og utvendig kledning i Kebony. Oppstikkende takelementer med overlys spiller formmessig sammen med kirkespiret til Vang kirke.
Alle husene er bygget som passivhus og har vannbåren varme.
Prosjektet framstår som et forbilledlig eksempel på boliger med god tilpasning til omgivelsene, og har samtidig en moderne og spennende arkitektur, som innbyr til fellesskap rundt tunet. Dette er elementer som med fordel kan overføres til andre boligprosjekter. Lavt energiforbruk og økonomiske løsninger er også et kriterium som juryen har vektlagt.»

Vi er stolte over internatene og elevene trives.

Nye internater
Hyggelig samvær under innflyttingsdagen
FORRIGE
NESTE