Snarvei til hovedinnholdet

Neste byggetrinn forberedes

Bilde viser byggekomiteen i arbeid. Foreløpig ser Toneheim slik ut utvendig som det har gjort de siste 5 årene. Men i løpet av kommende skoleår blir det forandringer. 7 nye internathus skal bygges med til sammen 70 senger. Husene skal se likedan ut som de nye internatene ser ut nå, men de skal bygges i…

Bilde viser byggekomiteen i arbeid.

Foreløpig ser Toneheim slik ut utvendig som det har gjort de siste 5 årene. Men i løpet av kommende skoleår blir det forandringer. 7 nye internathus skal bygges med til sammen 70 senger. Husene skal se likedan ut som de nye internatene ser ut nå, men de skal bygges i massivtre, noe som er en miljøvennlig og energibesparende byggeteknikk. Arkitektene er fortsatt arkitektkontoret Aursand og Spangen. Her er deres nåværende presentasjon av første byggetrinn

I løpet av høsten blir nåværende hus 14 til 19 revet. (for gamle Toneheimelever daværende hus 5 til 11) I byggeperioden vil en del av elevene bo i prestegården og i hus 20 og 21. Hvis det er behov for det vil det muligens bli leid inn noen brakker. Dette er ikke helt avklart ennå.

Rektorboligen vil bli revet.

Når utbyggingen er ferdig vil vi ha 200 sengeplasser i dobbeltrom. Alle rommene skal imidlertid ikke brukes som dobbeltrom, så vi regner med å ha samme elevtall som vi har nå, rundt 165-170 elever.

Her er de nye internatene til høyre. I bakgrunnen står hus 14-15-16 som skal bort. Hus 20 og 21 til venstre skal rives først når byggingen er ferdig.

FORRIGE
NESTE