Snarvei til hovedinnholdet

Folkehøgskolelærer – akkompagnatør

Toneheim Folkehøgskole har ledig 80% stilling for folkehøgskolelærer/akkompagnatør fra 1. august 2024.  

Vi søker en høyt utdannet og allsidig pianist, med solid erfaring i å akkompagnere forskjellige instrumentgrupper og ulike stilarter. Vedkommende må ha gode kunnskaper i primavistaspill, gode samarbeidsevner og et ønske om å jobbe i et variert og hektisk folkehøgskolemiljø. 

Til stillingen ligger ulike undervisningsoppgaver, deltakelse i møter og planleggingsarbeid samt prosjekter av større eller mindre omfang. Stillingen er tillagt sosialpedagogisk arbeid med blant annet tilsyn i internatet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom organisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse. Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Intervju og prøvespill/akkompagnering må påregnes.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende rektor Thomas Nilssen på tlf. 625 40 500.

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester sendes på e-post til: 

Toneheim Folkehøgskole v/rektor Elin Evenrud til elin@toneheim.no

Merk med “Søknad akkompagnatør”

Søknadsfrist: Søndag 21. april 2024