Snarvei til hovedinnholdet

Timelærer – fløyte

Toneheim Folkehøgskole har ledig 20% stilling for fløytelærer fra 1. august 2024. Stillingsprosenten kan bli noe justert avhengig av elevsøkningen til skolen.

Vi søker etter personer med høyere musikkutdanning innen fløyte og erfaring som utøver. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom organisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse. Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Intervju og prøvespill må påregnes.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende rektor Thomas Nilssen på tlf. 625 40 500.

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester sendes på e-post til: Toneheim Folkehøgskole
v/rektor Elin Evenrud til elin@toneheim.no

Merk med “søknad fløytelærer”

Søknadsfrist: Søndag 21. april 2024