Snarvei til hovedinnholdet

Hovedinstrument

Alle skolens elever er tatt opp med et hovedinstrument, og en stor del av fagene og aktivitetene er bygget opp rundt hovedinstrumentet.

Timene gis for det meste individuelt, og med den enkeltes nivå og bakgrunn som utgangspunkt. I tillegg til utøvende instrumenter og sang kan man også søke med komponering, dirigering og laptop (live elektronikk) som hovedinstrument.

Undervisningen har som mål at den enkelte skal kunne få bedre musikkforståelse, få bedre innsikt i musikkens forskjellige elementer, bli kjent med repertoar fra forskjellige tider og epoker, samt å utvikle tekniske ferdigheter på instrumentet. For elever som har fordypning i jazz kan det bli aktuelt å gi noe av hovedinstrumentundervisningen i ensembler. Vi tilbyr undervisning på alle instrumenter, sang, ensembleledelse, korledelse og komposisjon. Elevene må ha med egne instrumenter. Dette inkluderer eventuelle forsterkere. Jazzsangere må ha egen mikrofon.

Fra hovedinstrumenttime med fløytelærer Anne-Lill Ree:

AnneLillReeWEB

Instrumentalseminar

Toneheim har vært år besøk av anerkjente pedagoger og utøvere på forskjellige instrumenter som gir mesterklasser til elevene. Gjestene kommer fra musikkinstitusjoner i hele av Norden.

Interpretasjon

En time i uka får du trening i å spille med akkompagnement, og får tilbakemelding fra lærere og medelever. På interpretasjonstimene spiller du repertoar som du jobber med på hovedinstrument sammen med skolens faste akkompagnatør. De største instrumentgruppene har dette som en klassetime, i tillegg kan elevene avtale individuelle timer med akkompagnatør.

Pianoklasse

Pianoklassen er interpretasjon for pianister. Her kan du utvikle trygghet ved å spille for hverandre og få tilbakemelding fra lærer og medelever. Du vil utvikle din musikalske horisont gjennom samtaler om ulike måter å fremføre musikk på. Vi forventer at elevene viser initiativ og er aktive, både gjennom spill og samtale, uavhengig av hvor langt man er kommet på hovedinstrumentet, og at alle er med på å skape en atmosfære hvor det er trygt å spille for hverandre. Faget er obligatorisk for alle pianister.

FORRIGE SIDE
NESTE SIDE